Hodnostní označení Wehrmacht Heeru

Na okrajích nárameníků ,nebo čepic,také uniforem, jsou vidět barevné pruhy,nebudu chodit kolem horké kaše, jedná se o tzv Waffenfarbe, každa barva znamenala nějaký typ jednotky ,třeba červená dělostřelectvo atd.Přehled Waffenfarbe:

Waffenfarbe


Hodnostní označení

Mužstvo
Poddůstojníci
Důstojníci
Generálové


HeerČeský ekvivalent
Mužstvo
Schützevojín
Oberschütze-
Gefreitersvobodník
Obergefreiterdesátník
HeerČeský ekvivalent
Poddůstojníci
Unteroffizier-
Unterfeldwebelčetař
Feldwebelrotný
Oberfeldwebelpraporčík
Stabsfeldwebelnadpraporčík
HeerČeský ekvivalent
Důstojnici
Leutnantporučík
Oberleutnantnadporučík
Hauptmannkapitán
Majormajor
Oberstleutnantpodplukovník
Oberstplukovník
HeerČeský ekvivalent
Generálové
Generalmajorgenerálmajor
General-leutnantgenerálporučík
General der Infanteriegenerálplukovník
Generaloberstarmádní generál
Generalfeldmarschallpolní marsál

Mužstvo

Schütze (vojin)

Oberschütze

Gefreiter

Obergefreiter

Stabsgefreiter

1936 - 1942

Schütze

Oberschütze

Gefreiter

Obergefreiter
(s více než 6 lety služby)

Obergefreiter
(s více než 6 lety služby)

Stabsgefreiter

1942 - 1945

Schütze

Oberschütze

Gefreiter

Obergefreiter
(s více než 6 lety služby), Afrikakorps

Obergefreiter
(s více nez 6 lety sluzby)

Poddůstojníci

Unteroffizier

Unterfeldwebel

Feldwebel
Afrikakorps Sanitätsfeldwebel

Oberfeldwebel

Hauptfeldwebel

Stabsfeldwebel

Důstojníci

Leutnant

Oberleutnant

Hauptmann

Major

Oberstleutnant

Oberst

Generálové

Generalmajor

Generalleutnant

General der

Generaloberst

Generaloberst
s hodností Generalfeldmarschall

Generalfeldmarschall